Hỏi đáp

Thẻ căn cước công dân làm ở đâu ???

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2021: Tôi có thể lấy thẻ căn cước công dân dựa trên chip ở đâu?

29/06/2021 9:35 sáng

  • >> Điểm mới trong việc cấp giấy chứng nhận số CMND, CCCD từ ngày 1/7/2021
  • >> Từ ngày 1/7/2021, có thể làm CCCD bằng chip tại các khu tạm trú khẩn cấp

Theo quy định tại Điều 10 Thông tư 59/2021 / TT-BCA, công dân có thể:  Phương án 1: Liên hệ trực tiếp với cơ quan Công an trực tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân nơi công dân thường trú, tạm trú để đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân theo quy định mới, công dân được cấp CCCD thực hiện tại nơi tạm trú của họ. Cơ quan công an có thẩm quyền gồm: Cơ quan công an do Thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước công dân Bộ Công an quyết định khi cần thiết. Để đơn giản, công dân khi được thông báo cần liên hệ với Cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an quận, huyện hoặc các đơn vị cơ động. Trong trường hợp người già yếu, ốm đau, bệnh tật không đi lại được.thfi đề nghị Ban Tiếp công dân tổ chức cấp thẻ Căn cước công dân tại nơi cư trú.Lựa chọn 2: Nộp hồ sơ cấp, đổi, cấp lại Thẻ Căn cước công dân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công Bộ Công an, phải đặt lịch hẹn trước. Công dân lựa chọn dịch vụ, kiểm tra thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nếu thông tin chính xác thì đăng ký địa điểm, thời gian nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ Căn cước công dân; Hệ thống tự động chuyển đơn của công dân đến cơ quan Công an, nơi công dân đến nộp hồ sơ. Nếu công dân kiểm tra thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi thông tin của công dân không có hoặc có sai sót,công dân phải nộp hồ sơ tư vấn pháp luật cho cơ quan Công an nơi tiếp nhận hồ sơ, cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.Quy Nguyen

  34,303

Xem:  Mua bảo hiểm xe máy ở đâu ???

Thẻ căn cước công dân có gắn chip, thông tư 59/2021 / TT-BCA,

Đổi thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện)

Xem chi tiết  Thứ tự thực hiện

– Bước 1: Công dân đến địa điểm làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân hoặc qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công Bộ Công an để biết thời gian, địa điểm làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân. lệ phí cấp đổi Chứng minh nhân dân.
Trường hợp không được đổi thẻ Căn cước công dân thì từ chối và nêu rõ lý do. Nếu công dân được đổi thẻ Căn cước công dân thì thực hiện như sau.
– Bước 2: Cán bộ thu thập thông tin công dân tra cứu thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lập hồ sơ đổi Thẻ công dân.
+ Trường hợp thông tin công dân không có thay đổi, điều chỉnh thì thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được sử dụng để lập hồ sơ cấp đổi Thẻ công dân.
+ Trường hợp thông tin công dân có sự thay đổi, điều chỉnh thì đề nghị công dân nộp các giấy tờ hợp pháp chứng minh nội dung thay đổi để cập nhật, bổ sung thông tin vào hồ sơ đề nghị đổi thẻ Căn cước công dân.
Bước 3: tiến hành lấy dấu vân tay và chụp ảnh chân dung công dân.
– Bước 4: In Phiếu tiếp nhận thông tin căn cước công dân và chuyển cho công dân xem xét, ký xác nhận; In phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư (nếu có) để công dân xem xét và ký xác nhận.
– Bước 5: Nhận thẻ Căn cước công dân cũ, thu lệ phí nếu cần và hẹn ngày trả thẻ Căn cước công dân (mẫu số CC03 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2015 / TT-BCA ngày 15/5) , Năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an).
– Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (không kể ngày lễ, Tết).
– Bước 6: Nhận kết quả trực tiếp từ công an nơi tiếp nhận hồ sơ, hoặc gửi lại bằng chuyển phát nhanh đến địa chỉ mà bạn lựa chọn. Cách thực thi

Xem:  Bệnh trào ngược dạ dày nên ăn gì ? - 19 thực phẩm nên sử dụng
Mẫu đăng ký Thời hạn giải quyết Phí và lệ phí sự miêu tả
Trực tiếp 07 ngày làm việc Phí: VND Xem chi tiết Phí: 0 VND Xem chi tiết Phí: 0 VND Xem chi tiết Phí: 50.000 VND Xem chi tiết + Trực tiếp tại trụ sở Công an hoặc bộ phận một cửa cấp huyện.
+ Mức độ di động khi cần thiết.
Trực tuyến 07 ngày làm việc Qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công Bộ Công an để đăng ký thời gian, địa điểm đề nghị cấp Thẻ công dân.

 Bao gồm biên soạn hồ sơ

Tên của tài liệu Đơn đăng ký, tờ khai bầy đàn
Phiếu tiếp nhận thông tin căn cước công dân (Mẫu số CC02 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2015 / TT-BCA ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công an). Biểu mẫu CC02 đính kèm với TT66.doc Bản gốc: 1 – Bản sao: 0

Nếu thông tin công dân thay đổi, điều chỉnh so với thông tin …

Tên của tài liệu Đơn đăng ký, tờ khai bầy đàn
Phiếu cập nhật, cải chính thông tin thường trú (Mẫu số DC02 ban hành kèm theo Thông tư số 104/2020 / TT-BCA ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an) Mẫu DC02 đính kèm TT104.docx Bản gốc: 1 – Bản sao: 0
Văn bản pháp lý chứng minh nội dung thay đổi thông tin công dân. Bản gốc: 1 – Bản sao: 0

Cơ quan thực hiện

Yêu cầu và điều kiện thực hiện của  Công an  cấp huyện 

Không phải.

Bạn có thể làm chip CCCD ở đâu? Có thể làm việc ở một vị trí tạm thời không?

04/02/2021 8:47 sáng

  • >> Cơ sở dữ liệu bảo hiểm quốc gia sắp ra mắt
  • >> Thủ tục cấp lại giấy khai sinh khi thay đổi địa điểm

Bạn có thể làm chip CCCD ở đâu? Có thể làm việc ở một vị trí tạm thời không? (Hình)  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trả lời như sau về chủ đề này:Theo quy định tại Điều 26 Luật Căn cước công dân năm 2014 và Điều 16 Thông tư 07/2016 / TT-BCA: – Cơ quan hành chính CCCD Công an cấp huyện và đơn vị hành chính tương đương tiếp nhận hồ sơ để giải quyết các trường hợp cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân có hộ khẩu thường trú tại đây. – Cơ quan quản lý hành chính cấp tỉnh – Công an cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh này hoặc thành phố trực thuộc trung ương; Các trường hợp đổi thẻ Căn cước công dân theo điểm a, b câu 1.Điều 23 Luật Căn cước công dân và cấp lại thẻ CCCD cho công dân có hộ khẩu thường trú tại một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với việc thay thế Thẻ căn cước công dân theo yêu cầu của công dân và trong các trường hợp đặc biệt khác theo ngày do Trưởng ban Quản lý Thẻ công dân Bộ Công an quyết định. chắc chắn. Trong đó các trường hợp đổi thẻ Căn cước công dân theo điểm a, b khoản 1 Điều 23 Luật Căn cước công dân và cấp lại thẻ CCCD như sau: – Trường hợp công dân phải đổi thẻ Căn cước công dân. Tuổi 25, 40, 60 – Thẻ hư hỏng không sử dụng được.Có được CCCD gắn chip trong nơi trú ẩn khẩn cấp không?  Tại thời điểm này, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa thu thập đầy đủ thông tin nên việc tạo thẻ CCCD được quy định như sau: – Trường hợp công dân đã được cấp   mã số CCCD hoặc CMND 12 số   thì đã có thông tin về Dân cư. Cơ sở dữ liệu. Công dân, công dân có thể liên hệ với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an từng tỉnh, thành phố để làm thủ tục đổi, cấp lại thẻ CCCD, trường hợp này gồm: sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; Chứng minh nhân dân / thẻ căn cước công dân cũ (nếu có) – nếu đã được cấp A. Chứng minh nhân dân 9 số hoặc thẻ căn cước / CCCD chưa từng được cấp   thì phải về nơi đăng ký thường trú để tạo CCCD có gắn chip Liên hệ với cơ quan quản lý căn cước công dân để làm thủ tục cấp căn cước công dân. Trường hợp của bạn, nếu bạn Thùy Linh sử dụng CMND 12 số hoặc CCCD mã vạch thì TP.HCM có thể tạo CCCD gắn chip theo quy định nêu trên. Nếu đang sử dụng CMND 9 số hoặc chưa từng cấp CMND / CCCD thì phải quay lại Báo cáo thường trú để tạo CCCD có gắn chip.  Thêm về điều này: >> Có nên đổi thẻ căn cước công dân bằng chip trước ngày 1/7/2021? Trung Tai

Xem:  Chim cánh cụt sống ở đâu ???

  314.259

Thẻ căn cước công dân có chip, tạm trú,

Cập nhật quy trình tạo Căn cước công dân Chiped mới nhất


Video Thẻ căn cước công dân làm ở đâu ???

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Thẻ căn cước công dân làm ở đâu ???! OVS hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục Hỏi đáp. Mọi ý kiến thắc mắc hãy comment bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người được biết. OVS chúc bạn ngày vui vẻ

The Latest

Copyright © 2015 Flex Mag Theme. Theme by MVP Themes, powered by Wordpress.

To Top